СООПШТЕНИЕ ЗА МЕДИУМИ – 19:30 часот

Според потврдените информации, дојавени од набљудувачите и регионалните канцеларии на МОСТ, досега се забележани следните неправилности на гласачките места:

Непочитување на постапката на гласање и проблеми предизвикани од подносители на кандидатски листи и гласачи

 ГМ 1989, општина Тетово, член на избирачкиот одбор од политичка партија откинал 5 гласачки ливчиња и му ги дал на друг член од политичка партија, кој отишол позади параванот и гласал. Гласачките ливчиња стуткани биле ставени во гласачката кутија.

 ГМ 2557, општина Ѓорче Петров, гласал гласач кој не бил запишан во Избирачкиот список за тоа гласачко место. Избирачкиот одбор ќе направи записник и ќе го извести избирачкиот одбор од избирачкото место во кое е запишан гласачот дека истиот гласал на погрешно гласачко место.

 ГМ 2809, општина Центар, на гласач кој имал траги од мастило му било дозволено да гласа. Член на избирачкиот одбор бил отстранет бидејќи не бил запознат со постапката на гласање и ги обележувал гласачите со спреј на двете раце.

 ГМ 2773, општина Аеродром, забележани 4 случаи во кои не е проверено дали гласачите имаат трага од невидливо мастило, 2 случаи на нарушување на тајноста на гласањето, 4 случаи на семејно гласање, при што биле 10 злоупотребени гласа.

 ГМ 2733/1, општина Аеродром, на местото во Избирачкиот список на гласач кој дошол да  гласа веќе било потпишано друго лице. По 10-минутна дискусија на избирачкиот одбор, на гласачот му било дозволено да гласа, при што се потпишал на друго место во Избирачкиот список. Во меѓувреме дошол друг гласач кој не бил запишан во Избирачкиот список и му било дозволено да гласа во име на негов роднина, по што гласањето било прекинато 10 минути бидејќи дел од членовите на избирачкиот одбор се побуниле поради тоа. Во текот на дискусијата редот пред гласачкото место го воспоставувал партиски набљудувач.

 ГМ 2731 и ГМ 2719, општина Аеродром, на 3 гласачи со траги од невидливо мастило им било дозволено да гласаат. 

 ГМ 2737, општина Аеродром, гласач увидел дека некој веќе се потпишал на неговото место во Избирачкиот список. Избирачкиот одбор му дозволил да гласа, а гласачот се потпишал на друго место во списокот. На истото гласачко место има 5 случаи на семејно гласање при што биле злоупотребени 12 гласа. 

 ГМ 2674, општина Аеродром, на член на избирачки одбор од друго гласачко место му било дозволено да гласа иако имал траги од невидливо мастило, со образложение дека претходниот ден спроведувал предвремено гласање.

 ГМ 1105, општина Липково, УВ ламбата не била користена во текот на 1 час.

 ГМ 2650, општина Карпош, членот на избирачки одбор од политичка партија го изнесол изводот од избирачкиот список надвор од гласачкото место. Друг член пријавил во полиција по што лицето било отстрането од гласачкото место, а за случајот била известена и ДИК.

 ГМ 1905/1, општина Струга, партиски набљудувачи ја вршат работата на членовите на избирачкиот одбор. 

 ГМ 0677, општина Кавадарци, гласањето било прекинато 30 минути бидејќи еден гласач го скинал ливчето од член на семејството, сакал да ја искрши и кутијата, но бил спречен од избирачкиот одбор. Гласачот го напуштил гласачкото место со скинатото ливче. Била повикана полиција која направила записник и гласањето продолжило.

 ГМ 0637, општина Демир Хисар, член на избирачкиот одбор од политичка партија ги евидентирал гласачите во посебен список.

 ГМ 1540, општина Пробиштип, партиски набљудувач водел евиденција кој гласа. Ако не го знаел името и презимето на гласачите се консултирал со членовите на избирачкиот одбор од неговата партија.

 

Поткуп и агитација

 

 Вршење поткуп на гласачи од ромска националност пред училиштето Санде Штерјоски во Кичево. Откако биле забележани од координаторот и мобилниот тим на МОСТ се префрлиле на друга локација.

 Едно лице агитирало пред ОУ „Александар Урдаревски“ во општина Чучер-Сандево во кое се сместени 2 гласачки места.

 ГМ 2269, општина Штип, членови на политичка партија агитирале пред гласачкото место.

 Пред ГМ 2470 во ОУ „Кирил и Методиј“, општина Чучер-Сандево, се вршела агитација.

 ГМ 0278, општина Пласница, син на носител на јавна функција и набљудувач од политичка партија биле на раб на физичка пресметка, била повикана полиција која го отстранила првото лице, но истото останало пред гласачкото место и продолжило да агитира.

 

Фотографирање на гласачко ливче

 

 ГМ 2833, во ОУ „11 Октомври“, општина Центар, гласач го сликал ливчето, што било забележано од страна на избирачкиот одбор и не било дозволено да се стави ливчето во кутија и била повикана полиција, поднесена е прекршочна пријава за гласачот. По одлука на избирачкиот одбор ливчето било ставено во кутијата.   

 ГМ 2715, во ОУ „Александар Македонски“ општина Аеродром, гласач фотографирал гласачко ливче. Избирачкиот одбор го прифаил ливчето како важечко, но фотографијата била избришана и гласањето продолжило без прекин. Не била повикана полиција. 

 ГМ 2559, во ОУ „Димитар Поп-Георгиев Беровски“ општина Ѓорче Петров, гласач го фотографирал ливчето и го ставил во кутијата. Избирачкиот одбор доцна реагирал, била повикана полиција и бил направен записник.  

 ГМ 1719, детска градинка, општина Струмица, гласач го фотографирал ливчето што било забележано од страна на избирачкиот одбор и бил направен записник. Земени биле податоци од гласачот, а ливчето било ставено во гласачката кутија. 

 ГМ 1928, ОУ „Наим Фрашери“, општина Тетово, гласач се обидел да го фотографира гласачкото ливче при што бил забележан од страна на избирачкиот одбор, била повикана полиција и лицето било приведено. 

 ГМ 2806/1, Центар за рехабилитација и образование „Св. Наум“, општина Центар, гласач го фотографирал ливчето и насилно го ставил во кутијата. Влегол во расправија со избирачкиот одбор, им се заканил и заминал. Избирачкиот одбор не повикал полиција.

 ГМ 0024, општина Пехчево, гласач го фотографирал ливчето и го ставил во кутијата. Ова било внесено во дневникот и била известена општинската изборна комисија. Фотографијата била избришана, но не била повикана полиција.

 ГМ 1824, општина Босилово, гласач го фотографирал ливчето и го ставил во кутијата, по што реагирале партиските набљудувачи. Бил повикан член на ОИК и бил направен записник.

Во текот на денот на бесплатната телфонска линија 080 080 080 и на neregulranosti.most.org.mk беа примени 60 пријави за граѓани кои не се запишани во Избирачкиот список.

Според податоците добиени од ПВТ програмата (паралелно пребројување на гласовите), која претставува математичко-статистичка научна метода, одѕивот на гласачите по изборни единици е следниот:

ИЕ 1 - до 14 часот – 48,32%, до 15 часот – 55,45%, до 16 часот – 61,50%, до 17 часот – 66,90%, до 18 часот – 71,44%

ИЕ 2 - до 14 часот – 41,80%, до 15 часот – 48,62%, до 16 часот – 54,48%, до 17 часот – 59,92%, до 18 часот – 64,09%

ИЕ 3 - до 14 часот – 47,18%, до 15 часот – 53,82%, до 16 часот – 59,90%, до 17 часот – 65,38%, до 18 часот – 70,31%

ИЕ 4 - до 14 часот – 48,01%, до 15 часот – 55,48%, до 16 часот – 62,12%, до 17 часот – 68,28%, до 18 часот – 72,95%

ИЕ 5 - до 14 часот – 41,89%, до 15 часот – 48,02%, до 16 часот – 53,60%, до 17 часот – 58,62%, до 18 часот – 62,25%

ИЕ 6 - до 14 часот – 32,77%, до 15 часот – 39,13%, до 16 часот – 43,84%, до 17 часот – 47,49%, до 18 часот – 50,28%

 

Бесплатна телефонска линија за

пријавување на нерегуларности

080 080 080

 

Проектот „Домашно набљудување на предвремените парламентарни избори 2016“ е поддржан од: Амбасадата на Обединетото Кралство на Велика Британија и Северна Ирска, УСАИД преку Националниот демократски институт, Швајцарската агенција за развој и соработка, Амбасадата на Кралството Холандија и Националниот фонд за демократија.

Ставовите во ова соопштение се одговорност на МОСТ и не ги одразуваат секогаш ставовите на поддржувачите на проектот.

 

Read 9176 times Last modified on Недела, 11 Декември 2016 21:08
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Dark_Blue Cyan Purple Green Tomato Yellow

Body

Background Color
Text Color

Spotlight10

Background Color

Footer

Note: Layout Contact-Us is applied only for menu Contact Us and menu About Us.
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction