Адресар на Невладини организации

Печати PDF

Адресарот кој го подготвивме во текот на изминатите месеци издаден на македонски, албански и англисики јазик, а е достапен во печатена и електронска форма, се надеваме дека ќе придонесе за подобра, поедноставна и побрза комуникација меѓу Собранието на РМ и цивилниот сектор. Една од функциите на ова издание е да обезбеди взаемна информираност на државните институции и цивилниот сектор, пред се помеѓу пратениците на македонското Собрание и НВОи кои се заинтересиран за соработка  или за учество во процесот на донесување одлуки.

  ... Press Release

 

 

Изглед  на печатената верзија Изглед на електронската форма